Bibliotheek

een paar honderd meter boeken die gezamenlijk met de ruimte ertussen, het heilige der heilige, het hart van mijn bedrijf vormen, een bron waaruit een ieder die daar behoefte aan heeft mag putten

Foto: Sanne Steers – Tussen de boeken is het goed toeven

De Troubadour

Praktijk en workshopruimte:
Burgemeester van Hoofflaan 128
5503 BR Veldhoven

06 135 58 617
sanne.steers@de-troubadour.eu

Postadres en administratie:
Postelstraat 14, 5503 BE Veldhoven

Wil je gebruik maken van de bibliotheek?  Gebruik de knop “contact opnemen” Als je laat weten wat je zoekt of waar je belangstelling naar uitgaat, dan kijk ik eerst wat ik op dat gebied heb, voor ik je terugbel. 

Op deze bladzij vind je: (scroll en lees)

MIDDEN KOLOM

+ het belang van bibliotheken en waarom is deze bibliotheek het hart van De Troubadour

-Dode Zee boekrollen

– Bibliotheek van Alexandrië

– De Gele Keizer en de I Ching

– Daarom is de bibliotheek de kern en de bron van De Troubadour

– Al die boeken, al die mensen, al die verhalen

– Wat motiveert mij, wat is het waarvoor ik ‘s morgens mijn bed uitkom

RECHTER KOLOM

+ over de collectie van deze bibliotheek en hoe de collectie is ingedeeld in thematische rubrieken

+ spelregels voor het gebruik maken van boeken uit de collectie

ONDERAAN

+ Geleidelijk aan zal het boekenbestand hier gecatalogiseerd worden ingevoerd 

Foto: Sanne Steers – Findus in boekenkast

Wat maakt bibliotheken belangrijk genoeg, om ze Tempels van Wijsheid te noemen

Dode Zee boekrollen

Stel je voor. De boekrollen van de Dode Zee. Toen de herders, die wonen in het woestijnachtige gebied met bergen en grotten waar de eerste kruiken met boekrollen gevonden zijn, erachter kwamen, dat die boekrollen voor geleerden zó veel waard zijn, dat ze bereid zijn om voor ieder stuk goed geld te betalen, toen werden de ‘stukken’ die ze te koop aanboden eerst ‘stukjes’, en daarna ‘heel kleine stukjes’. Geef ze ongelijk.

Het geeft aan hoe veel die boekrollen intrinsiek waard zijn. Hoeveel de kennis waard is die erop staat. Iedere keer dat er weer een stukje vertaald is, komt dat wereldwijd groot in het nieuws.

Maar voordat de geleerden weer een stuk(je) hebben kunnen vertalen, zijn er jaren aan voorafgegaan dat ze wereldwijd hebben zitten puzzelen om stukjes en flarden van boekrollen bij elkaar te vinden. Een onbekend aantal puzzels met elk honderden, zo niet duizenden stukjes. Zonder doosdeksel met een voorbeeldplaatjs hoe het moet worden. Zie je dat jezelf al doen?

Toch besteden daar mensen hun hele werkzame leven aan. Zoveel waard is dat wat er op die ‘puzzels’ staat voor de mensheid. Iedere keer dat er weer een stukje is vertaald, wordt het beeld dat we hebben van de wijsheid van de mensen-toen een beetje completer. Alsof we van ons eigen familieplakboek weer een foto hebben terug gevonden.

Op ieder vertaald fragment reageren de mensen overal ter wereld alsof er een stukje terug is gevonden van het collectieve geheugen, dat was verloren gegaan.

Wereldwijd trekken exposities met terug in elkaar gepuzzelde stukken en fragmenten van boekrollen heel erg veel bezoekers. In het Drents Museum in Assen kon je bijna over de hoofden lopen, toen ik er was om me te vergapen aan die stukken werelderfgoed. Ben jij er ook geweest? Hoe voelde het voor jou om daar door dat mysterieuze halfduister, met telkens even een klein lichtje aan, te kijken naar wat eeuwen en eeuwen geleden is opgeschreven?

Opgeschreven niet zomaar op een schrijfblok van de Bruna, maar op huiden die eerst als geiten rondgelopen hebben, en op papyrus, dat eerst als riet heeft staan wuiven aan de oevers van riveren en meren. Dus dat waren niet zomaar boodschappenbriefjes die erop geschreven zijn. Dat waren dingen die belangrijk genoeg waren om voor het nageslacht te willen bewaren.

En tegelijk kennis, wijsheid, die klaarblijkelijk door anderen als bedreigend werd ervaren. Want die boekrollen zijn heus niet voor niks verstopt in die grotten, ooit.

Stel je voor. Dat die boekrollen van de Dode Zee nooit verstopt hadden hoeven te worden. Dat de wijsheid en kennis erop altijd beschikbaar was gebleven. Wat zouden we dan nu van die kennis geïntegreerd hebben in het algemeen bewustzijn. Hoe zou die kennis zijn doorgeëvolueerd? Hoe zou de maatschappij er nu dan uitzien?

Foto: Sanne Steers – Dode Zee Rollen Expo Drents Museum 2013

Bibliotheek van Alexandrië

Stel je voor. Hoe zou de wereld eruit gezien hebben, wat zouden we nu weten, beschikbaar hebben als basiskennis, als niet in de begintijd van het christendom de Bibliotheek van Alexandrië door vuur vernietigd was? Wat maakte de daar opgeslagen kennis zo bedreigend voor sommige mensen, dat ze met brandstichting werelderfgoed meenden te moeten vernietigen?

Werelderfgoed? Ja. In Alexandrië hadden ze het goed bekeken: ze vroegen aan de kapitein van ieder schip dat aanlegde in de havens van Alexandrië, of hij boeken aan boord had. Zo ja, dan moest hij ze afstaan aan de Bibliotheek. Daar werden ze overgeschreven. Waarna de kapiteins hun boeken weer terug kregen. Of misschien wel de versovergeschreven kopieën. Dat de originelen in de Bibliotheek bleven. Dat kan ook.

Wat hadden ze in de collectie, daar in die Bibliotheek van Alexandrië? Overal vandaan kwamen handelsschepen daar in de havens. Er wordt geleidelijk steeds meer bekend over de afstanden van hoe ver de mensen in dat verre verleden naar Alexandrië kwamen om handel te drijven. Dat was echt wel iets verder dan alleen uit de Middellandse Zee.

Niet alleen kooplui, maar ook studenten kwamen naar Alexandrië. Want de Bibliotheken waren ook een soort universiteiten. Studenten maakten aantekeningen en schreven ijverig over wat voor hen van belang was. En als ze weer terug naar hun thuisland gingen, dan namen ze hun ‘notitieblokken’ mee. In wat ze zelf later schreven, refereerden ze naar wat ze in Alexandrië gelezen hadden. Uit wat daar nog van over is, hebben wij o.a. de weinige kennis die er nog is over Atlantis.

Hoe zou de wereld er nu uitzien, als al die oude kennis uit de Bibliotheken van Alexandrië, want ja, er waren meerdere ‘bibliotheekscholen’, was blijven bestaan en verder door had kunnen evolueren tot in de huidige wetenschap?

De Gele Keizer en de I Ching 

Niet overal is de Oude Wijsheid verloren gegaan of vernietigd. Gelukkig maar. Wat er van vroeger tot nu is gedaan met oude geschriften, en hoe de kennis en wijsheid eruit zich hebben doorontwikkeld, dat kunnen we zien aan hoe filosofie en medische wetenschap hun wortels vinden bij de Grieken. En hoe de westerse rechtsstelsels (deels) zijn voortgekomen uit wat de Romeinen gecreëerd hebben op dat vlak. 

In het verre oosten, in China, zijn ook oude geschriften bewaard gebleven, waarop is voortgebouwd. Waar de westerse medische wetenschap relatief jong is, is in China al duizenden jaren geleden een systeem uitgewerkt en onderzocht, neergelegd in geschriften die “De Gele Keizer” worden genoemd, dat nu nog steeds zeer waardevolle diensten bewijst aan de mensheid. En steeds meer, trouwens. In oost èn west.

Waar de westerse geneeskunde van het soort is: haal het machientje los in zijn onderdelen, kijk wat eraan hapert, vervang die onderdelen en schroef weer in elkaar, dan moet ie het weer doen.

Daarnaast is de Chinese Traditionele Geneeskunde beter ingespeeld op het kijken naar wat-speelt-er-bij-het-machientje-in-actie, klachten die ontstaan doordat dingen niet goed genoeg meer zijn afgesteld.   

Er is een beweging op gang in het westen, waar (gedeelten van) de TCM (en ook de Indiase Ayurveda) steeds geïncorporeerd worden in de westerse wetenschappelijk georienteerde geneeskunde. En een beweging in China, waar in ziekenhuizen steeds vaker ook een vleugel “Western Medicin” is. Dat vind ik prachtig: samen sta je sterker en begrijp je meer. Op hoeveel plekken meer had dat de winst kunnen zijn als zuiniger met wijsheid was omgegaan?

Er is een oud Chinees boekwerk, de I Ching genaamd, dat ook in het westen steeds bekender wordt. Een boekwerk dat een handvat wil zijn voor een geleidelijke weg van verandering. Een manier van in het leven staan, waarbij je leert hoe je stapje voor stapje kunt veranderen. Door te veranderen wat je wilt en kunt veranderen. Door te accepteren wat je niet kunt veranderen, en daarmee om te gaan. En om te onderscheiden wat je wel en wat je niet kunt veranderen. 

Wie die vaardigheden beheerst, die kon zich vroeger in een agrarische omgeving goed redden, die kan zich nu in een verstedelijkte en steeds technischer wordende omgeving goed redden, en die zal zich ook in een toekomstige steeds meer wereldomspannende en alles-met-alles-verbindende omgeving goed kunnen redden.

De I Ching is onderverdeeld in 64 hoofdstukjes, hexagrammen. Je kiest het hoofdstukje dat je wilt lezen door met muntjes te gooien.

Hexagram 26 heet “The Power of Knowledge”. Anders gezegd: Op de schouders van je voorgangers kun je verder kijken: want een verstandig mens “stores largely in his memory the words and deeds of former men, to subserve the accumulation of virtue”. Het hexagram “… shows us how to make good use of acquired knowledge and of our mental faculties. Through science and culture we have access to enormous stores of accumulated know-how, and through continued practice we can become masters in the use of this reservoir of experience. (…) We must remember that it can be beneficial only when used by enlightened people for worthy causes. (…) … knowledge can only be useful if it is structured around a worthy central theme, so that all details make sense in the greater context. The mere accumulation of book knowledge, on the other hand, would only burden the mind instead of enhancing it. Many an ‘educated’ person is less able to deal with life than the peasant who never went to school.”

“The human mind has an almost unlimited potential for the good or for the bad. It needs to be used with great respect and subtlety. We can fully enjoy its blessings only if we first harmonize with the cosmic powers.” (citaten uit “I Ching, Ancient Wisdom for Modern Decision-Making” door Christopher Markert)

Daarom is de bibliotheek de kern en de bron van De Troubadour

Als je dat weet, dan kun je aanvoelen wat mij motiveert, wat het “Waarom?” is in mijn leven – en dus in mijn bedrijf. Al die verhalen, al die gedachten, ideeën, ervaringen van al die mensenlevens. Het is als door tijd en ruimte heen met hen kennismaken, bij hen aan tafel zitten en naar hen luisteren en van hen leren. Binnen, of misschien wel buiten in een geurende kruidentuin. Of samen met hen wandelend door de wereld van toen. Al lezend proef, ruik, hoor en zie je, bèn je in de wereld waarover die schrijvers verhalen.

Zo ervaar ik dat. En dus kun je ook begrijpen, dat het voor mijn belangrijk is, om aan wie daar behoefte aan heeft, de gelegenheid te bieden om in mijn bibliotheek te zitten lezen en studeren.

Met eerbied voor de boeken, omdat ze na jou nog door ontelbaar veel anderen gelezen moeten kunnen worden, zonder dat ze dan uit elkaar vallen. Een kopje koffie of thee en wat te snoepen kan ‘erbij’, maar níet pal naast de boeken. En ook altijd eerst handen wassen voor je aan de boeken komt. En niet likken aan je vingers bij het omslaan van de bladzijden…

En dan begrijp je ook, dat boeken niet worden uitgeleend. Je mag ze ter plekke inzien, lezen en bestuderen.

Gebruik de contactknop om een afspraak te maken, of bel me even op.

Al die boeken, al die mensen, al die verhalen

Het gaat om het verhaal. Het gaat nu om jóuw Verhaal.
Als je er anders naar kijkt, ziet alles er heel anders uit.
En dan kun je er wat aan doen.

Wat motiveert jou, hoe wil jij jouw verhaal, jouw levenswerk, jouw Levensblijheid oppakken?

En hoe kan mijn bibliotheek jou daar bij helpen?

Ruyi Scepter, leraarsstaf, teken van kennis-en-macht, praatstok. De oorspronkelijke ruyi uit begin 1e eeuw CE waren eenvoudige houten ruggekrabbers van rondreizende Buddhistische monnik-leraren

Wat motiveert mij, wat is het waar ik ‘s morgens mijn bed voor uitkom?

Ik verbind me met Oude Wijsheid en nieuwe wijsheid, al zoekend naar de verbindende wortels onder tegenstellingen, verzamel ik Oude Wijsheid en nieuwe wijsheid, uit Oost en West, bewaar die om ze beschikbaar te houden voor toekomstige generaties, en zet ze praktisch in,

sterke mensen inspirerend de wereld liefdevoller te maken; kwetsbare en gekwetste mensen beschutting, rust en ruimte aanreikend voor heelwording,

opdat ze de weg terug kunnen vinden, naar zichzelf en de mensen om hen heen, en stralend met hun kwaliteiten en schoonheid naar buiten kunnen komen,

zodat zij, op hun beurt, door hoe ze in het leven staan, een inspiratie voor een mooiere wereld zijn,

waardoor respect voor de waarde van verschillende soorten wijsheid, en besef van het praktisch nut van wijsheid i.h.a. voor een mooiere wereld en gelukkiger mensen, aan komende generaties wordt voorgeleefd

en Levensblijheid doorgegeven 

Foto: Alex Steers – beeldje van Kwan Yin achter wierook

De bibliotheekcollectie van De Troubadour

De Troubadour is geen ‘algemene bibliotheek’. Een Openbare Bibliotheek heeft een collectie met vooral veel gezellige leesboeken en qua studieboeken heel breed op allerlei gebieden boeken om een eerste idee te krijgen van wat die onderwerpen eigenlijk zijn. Maar geen boeken die diep op het thema ingaan. In de bibliotheek van De Troubadour zijn alleen boeken die te maken hebben met de thema’s die voor de filosofie en het werk van De Troubadour van belang zijn. Zowel boeken met een eerste introductie op zo’n onderwerp als boeken die er heel diep op ingaan. Waaronder ook zeldzame boeken.

De collectie van de bibliotheek van De Troubadour kan in deze woorden kort worden samengevat:

waar komen we vandaan, wat weten wij en wat wisten onze voorouders daarover

– wie zijn ons voorgegaan, wat hebben ze ons voorgedaan en hoe staan wij er nu in

wat kunnen we nu doen en hoe kunnen we bijsturen om daarheen te gaan waar we heen willen

En dat dan op elk van de vakgebieden van De Troubadour, maar integraal met elkaar verweven.

Thema’s in de collectie van de bibliotheek van De Troubadour

05xx tm 07xx – kosmologie, ontstaan mensheid, ontstaan en ontwikkeling van hoe de omgeving verstaan, begrijpen en er mee omgaan

15xx tm 17xx – menselijke geest: religieus eenheidsbewustzijn, filosofisch denkbewustzijn, wetenschappelijk uitdenken en doen

25xx tm 27xx – gezondheid en meer: sjamanisme, natuurgeneeskunde,medische kennis, mbt geest, lichaam, emoties

35xx tm 37xx – zorg en welzijn voor kwetsbare en gekwetste mensen

45xx tm 47xx – lerend leven:  leerzaam vermaak, les en workshops geven, hoe mensen leren, hoe dat blij en postief te beïnvloeden

55xx tm 57xx – regie over eigen leven in de praktische dingen en weten hoe de kost te verdienen

65xx tm 67xx – kunst en creativiteit met materialen, beeldende kunst en kunstenaars

75xx tm 77xx – verhalen vertellen, muziek, dans, kortom performende kunst

85xx tm 87xx – leren kijken naar wat je ziet, fotografie, film, en kunstenaars op dat gebied

95xx tm 97xx – taal en taligheden zijn nodig om met elkaar te communiceren en elkaar verhalen te vertellen, schrijven, dichten, non-fictie, manuscriptbegelei-ding, boek maken en uitgeven, schrijvers, dichters, literatuur van vroeger en nu

Boeken in de meest basale categorieën: 05tm07 – kosmologie, ontstaan mensheid; 15tm17 – menselijke geest; 55tm57 – regie over eigen leven in praktische zin; 95tm97 – taal, taligheden en communicatie

van boeken die ik op deze gebieden heb, komen hieronder de titels en auteurs – te eniger tijd.

Boeken in de categorieën op het gebied van gezondheid en ontplooiing: 25tm27 – gezondheid en meer; 35tm37 – zorg voor gekwetste en kwetsbare mensen; 45tm47 – lerend leven en leerzaam vermaak   

met naam en rugnummer komen hier de boeken die ik heb op dit gebied – zodra ik wat tijd vrij kan maken om daar eens even voor te gaan zitten

Boeken in de categorieën op het gebied van “de wereld mooier maken door te laten zien” komen in deze kolom: 65tm67 – beeldende kunst incl kleermakerswerk; 75tm77 – performende kunst; 85tm87 – fotografie

te gelegenertijd worden hieronder de boeken die ik op dit gebied heb met auteur en titel vermeld

Doel: Meer plezier halen uit je leven, door zelf op onderzoek uit te gaan in wat mensen die je zijn voorgegaan vertellen

Denk aan: projectwerkstuk voor school, artikel willen schrijven waar nog wat meer ondergrondkennis voor nodig is, gewoon voor jezelf behoefte hebben aan “meer weten over…”, “weten hoe ik beter kan….”, enz. Waarvoor dan ook, dat het is dat mensen naar bibliotheken gaan om hun geest te verrijken.

Je krijgt, naast alle ‘brainfood’ die je ter beschikking staat, ook ‘brandstof voor het lijf’, oftewel thee, koffie, iets te snoepen, als je komt lezen en studeren in de bibliotheek. Daar staat tegenover dat er wel een vergoeding van je gevraagd wordt. Wat dat is, kunnen we overleggen. Het spreekt voor zich dat ik van een middelbare scholier die hier bronnenonderzoek komt doen voor een werkstuk voor school minder zal vragen dan van bv een journalist of andere ‘beroeps’ die iets na komt graven.

 

Kunst en Cultuur - Bibliotheek

Als je belt of mailt voor het maken van een afspraak dan kunnen we het samen hebben over dat waar jij concreet behoefte aan hebt, en hoe dat gerealiseerd kan worden. Je kunt bv in het contactverzoek al vermelden waarover je boeken wilt inzien, over wat voor onderwerp, of van welke auteur. Dan kan ik in het voren al kijken wat ik daarover, of van die schrijver heb.

Maak een afspraak

Als je niet weet waar je met je tweedehands of “oude” boeken heen moet, als ze in mijn collectie passen, dan adopteer ik ze graag!

Betalingen

Sommige van mijn aangeboden therapieen en /- of curssussen worden vergoed bij uw zorgverzekering. Vraag hierna bij uw zorgverzerkaar. 

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.