Groepsactiviteiten

Met elkaar, bruiloften, bedrijven, scholen en verenigingen

De Troubadour

Praktijk en workshopruimte:
Burgemeester van Hoofflaan 128
5503 BR Veldhoven

06 135 58 617
sanne.steers@de-troubadour.eu

Postadres en administratie:
Postelstraat 14 5503 BE Veldhoven

Eenheid binnen een groep creëren of vergroten

-1 a- problemen door kloven tussen groepen in je bedrijf, school, familie?

Bedrijven fuseren, of reorganiseren.
Scholen hebben ieder jaar een nieuwe instroom.
Mensen trouwen. families komen bij elkaar.

Allemaal situaties waarin verschillende culturen bij elkaar terecht komen. Dat kan botsen. Om van zo’n kunstmatig gevormde groep te komen tot een samenhangend geheel waarin er verbondenheid,vertrouwen en veiligheid ervaren wordt, kan ik drie dingen doen.

Eerst luister en kijk ik naar wat er speelt, wat het actuele thema is.
Daarover maak ik dan
of -1 – een kunstwerk::. een symbolisch portret als praat·en·beleef-stuk.
of – 2 – een interactieve vertelling, ,een spiegelverhaal,
of – 3 – ik laat de mensen van het bedrijf of de leerlingen van de school hun eigen voorstelling maken en opvoeren voor
collega’s, of medeleerlingen en ouders.
Dat geeft  veel plezier en openheid. Mensen gaan respect, vertrouwen en veiligheid ervaren, vormen zo een gezamenlijk-e nieuwe cultuur. En daardoor kan die nieuwgevormde groep effectief functioneren binnen het bedrijf of de school.

 1 b – Een groep die al gefocust is die op samen-zijn?

Grijp de kans, en het plezier om nog meer verbondenheid te ervaren
Wanneer een groep’ mensen goed op elkaar ingespeeld Is, dan kunnen er nog drie mogelijkheid aan toegevoegd worden:
– a – (meestal via de weg van interactieve vertelling en/of de ‘eigen voorstelling) doorpakken naar het gezamenlijke maken van
een Krachtschild dat de kern van het gebeuren, de situatie en de ziel van de groep concreet zichtbaar maakt.-

– b –  Dat werkstuk kan een motiverend cadeau zijn voor de groep zelf, en in de school, het bedrijf, het club- of buurthuis,
of de vereniging opgehangen worden.
Het kan ook een ‘cadeau met een boodschap, een gelukswens’ zijn voor een bruidspaar of bij een (werk- of huwelijks-)jubileum, of bij een geboorte.

– c – Voor kinderen van ca 3 tot 12 jaar is er de variant “Knutselverteluur”, die plaats kan vinden in daadwerkelijk een uur
(naast een kerkdienst). maar ook een dagdeel of een hele dag 1 kan duren (naast bv een jaarvergadering van een vereniging met
veel ouders met jonge kinderen): een verhaal dat aansluit bij het gewenste thema. daarna knutselen met een materiaalsoort die past bij het verhaal, of een rollenspel, of een circuit met verschillende mogelijkheden om met het thema en het verhaal aan
de slag te gaan

-2- ervaar je problemen met jezelf (geestelijk en/of fysiek), of tussen jou en je omgeving?

Mensen krijgen ongelukken, wordern ziek, raken bumout, of groeien op als ‘kind-tussen-culturen’, hebben misschien een rugzak vol traumatische (oorlogs?)herinneti􀓓en, of vallen in de kloof tussen ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘moeten•door hoogsensitiviteit. autisme. depressie. parkinson of alzheimer.

Situaties waarin de kloof zich binnenin een mens bevindt,  of tussen die mens en zijn omgeving.Dat kan botsen, of maken dat mensen tussen wal en schip vallen.

Hervonden levensplezier of werkgeluk, lichter door het leven gaan,  zelf de regie over je eigen levenspad hebben en je leven kunnen leven daar waar Je zelf wilt.
Ook als je voor verzorging en hulp van anderen afhankelijk bent, dat kan bereikt worden.

Dat wàar jij concreet behoefte ààn hebt, en hoe dat gerea1liseerd kan worden.
Ik ben een bij de BATC aangesloten Natuurgeneeskundig Therapeut, nr 02335
aangesloten bij een klachtenregeling.Privacyverklaringen voorbeeld behandelovereenkomst liggen ter inzage in de praktijk 

Ik werk met en volgens de vijf natuurgerichte principes ( energie. prikkeloverdracht, Gtrainage, voeding en psyche). Dat wil zeggen dat klachten, wensen voor verbetering of preventief actie ondememen ‘holistisch gebeurt, dat het hele ·machientje mens” in de behandeling betrokken wordt.

Pas je op het ene vlak Iets aan. dan heeft dat effect op al het overige. Voor de een helpt een eenmalig consult, voor de ander een kort traject, voor weer een ander langdurige begeleiding om zelfstandig te kunnen blijven wonen, voor weer een ander een combinatie van thuiszorg, begeleiding en natuurgeneeskundige behandelingen.

-:3- Verlangen om samen met .anderen iets te ,doen,
of om jezelf (of je bedrijf) naar buiten toe te laten zien, of om kennis of vaardigheden binnen te halen’?

 

Bedrijven, scholen, verenigingen krijgen te maken met een kloof tussen binnen- en buitenwereld
als ze zonder woorden, in een beeld (logo, kunstwerk, huisstijl) over willen brengen wat hen drijft.
wat hen motiveert, waar ze net voor doen.

Bruidsparen willen dat het eigene van hun liefde en toekomstplannen zichtbaar Is in hun feest en reportage, als een manifest waarin ook later nog iedereen ziet waarvan zij blij worden.

Mensen houden ervan om samen leuke dingen te ondernemen, vinden het een plezierige uitdaging om hun kennis te verbreden, of om zich praktische vaardigheden eigen te maken.

In allerlei situaties speelt de basiswens om gehoord, gezien, gekend en gerespecteerd te worden,
je kennis en vaardigheden te vergroten om een brug te slaan naar de maatschappij, de wereld waarin Je leeft en werkt.
Jezelf laten zien, en dat waar Je voor staat in het leven; weten wat er voor jou toe doet, door kennis te verzamelen die
voor jou relevant is: groeien in verbinding met anderen en het leven te vieren, bij het bereiken van dit leven&· en werkgeluk kun je gebruik maken van de diensten van de Troubadour.

 

Kunst en Cultuur

In deze cursus biedt verschillende mogelijkheden aan om jou te helpen met jouw probleem, samen gaan we eraan werken jouw levensgeluk weer te vinden. Hervonden levensplezier of werkgeluk, lichter door het leven gaan,  zelf de regie over je eigen levenspad hebben en je leven kunnen leven daar waar Je zelf wilt.  Ook als je voor verzorging en hulp van anderen afhankelijk bent, dat kan dit bereikt worden.

Als je belt of mailt voor het maken van een aafspraak dan kunnen we het samen hebben over dat waar jij concreet behoefte ààn hebt, en hoe dat gerea1liseerd kan worden. 

Maak een afspraak

De cursus kunst en cultuur biedt diverse mogelijkheden aan. Zo kunt u kiezen voor het onderdeel Kunstwerk, voorstelling, manuscript begeleiding of kan ik u Helpen met verkoop boeken, uitgeven en bestellen, vraag naar de mogelijkheden.

Betalingen

Sommige van mijn aangeboden therapieen en /- of curssussen worden vergoed bij uw zorgverzekering. Vraag hierna bij uw zorgverzerkaar. 

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.